Menu

Website gebruiksaanwijzingen

 

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn de voorwaarden waaronder we onze website http://www.tommeetippee.be/ (de “Website”) mogelijk maken. Gelieve deze Voorwaarden goed te lezen voordat u de Website begint te gebruiken. Door de Website te gebruiken, bevestigt u dat u deze Voorwaarden aanvaardt en u mag de Website niet gebruiken als u er niet mee akkoord gaat. U moet een kopie van deze Voorwaarden bewaren als toekomstige referentiebron.

INFORMATIE OVER ONS

Wij zijn Mayborn (UK) Limited (de eigenaars van Tommee Tippee), een vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 01894022. Onze maatschappelijke zetel is gelegen te Mayborn House, Balliol Business Park, Benton Lane, Newcastle Upon Tyne, NE12 8EW. We zijn lid van de Mayborn Group.

Als u vragen, klachten of opmerkingen hebt over deze Website, gelieve contact met ons op te nemen via de Contact-pagina op de Website.

OVER DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

Deze Website wordt enkel ter algemene informatie gegeven. Noch deze Website, noch enig advies, voorschrift, opinie, verklaring of andere informatie die door ons aan u bezorgd wordt, is bestemd ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Voor individuele gevallen kan een specifiek onderzoek en advies vereist zijn, dat niet aangeboden kan worden via deze Website. Negeer nooit medisch advies of stel niet uit om medisch advies te vragen, vanwege iets dat u op de Website gelezen hebt of vanwege andere informatie die we u bezorgen. Indien u bezorgd bent over uw gezondheid of de gezondheid van uw baby, neem dan contact op met een gezondheidsprofessional.

We trachten onze Website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud van tijd tot tijd wijzigen. Elk materiaal op onze Website kan verouderd zijn op een bepaald moment en we zijn niet verplicht om dit materiaal aan te passen.

UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Uw beloften aan ons

U bevestigt dat:

 • alle informatie en details die u ons bezorgt waar, nauwkeurig en actueel zijn in alle opzichten.
 • u zult voldoen aan de beperkingen van uw gebruik van de Website zoals bepaald in deze Voorwaarden; en
 • u het recht en alle noodzakelijke goedkeuringen hebt om informatie of materiaal te delen die u indient of post op de Website.

U stemt ermee in dat u door gebruik te maken van de Website niet:

 • de Website zult gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die de Website onderbreekt, beschadigt, schaadt of minder doeltreffend maakt;
 • bestanden met virussen, Trojaanse paarden, wormen of ander schadelijk materiaal zult doorsturen;
 • naar de accounts van andere gebruikers zult gaan of proberen te gaan of de Website-veiligheidsmaatregelen doorbreken of trachten te doorbreken;
 • geen inhoud zult delen die dreigend, lasterlijk, onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, beledigend of obsceen is, of het effect kan hebben dat die intimiderend, bedreigend of beledigend is voor een persoon of een groep personen op basis van godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap of anderszins; of
 • geen producten of diensten van een derde of van uzelf adverteert of promoot.

U stemt ermee in om ons volledig te compenseren:

 • als een vordering of gerechtelijke procedure tegen ons is ingesteld door een andere persoon, ten gevolge van uw schending van onze Voorwaarden; en/of
 • als u onzorgvuldig, roekeloos of opzettelijk schadelijk gehandeld hebt en wij verliezen geleden hebben ten gevolge van uw gebruik van de Website of enige inhoud die u aan ons hebt doorgegeven.

Door informatie, tekst, foto's, afbeeldingen of andere inhoud aan ons in te dienen via de Website, geeft u ons het recht om dergelijke materialen naar eigen goeddunken te gebruiken in gelijk welke media (inclusief, maar niet beperkt tot, om deze materialen te wijzigen, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, posten en verwijderen van de Website).

Toegekende rechten en voorbehouden rechten

We behouden ons het recht voor om de toegang tot de Website of een deel ervan op te schorten, te beperken of te beëindigen, om het even wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving. We trachten ervoor te zorgen dat de Website altijd beschikbaar is maar we garanderen niet dat hij ononderbroken of foutloos beschikbaar zal zijn.

We zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle Website designs, teksten, afbeeldingen en software. Tommee Tippee, Closer to Nature, Explora en Tip It Up zijn allemaal geregistreerde handelsmerken van Mayborn (UK) Limited en Sangenic is een geregistreerd handelsmerk van Sangenic International Limited. Andere handelsmerken en logo's die op de Website getoond worden, zijn ofwel het bezit van Mayborn (UK) Limited of van een derde partij. Uw gebruik van de Website en de inhoud ervan biedt u geen rechten in verband met uw intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendom van derde partijen.

U mag de webpagina's of het materiaal op de Website of de computercodes of elementen op de Website niet kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, posten, uitzenden, opnemen, overdragen, commercieel uitbaten, wijzigen, meedelen aan het publiek of op enige manier verdelen, tenzij voor uw persoonlijk gebruik. Met inachtneming van het bovenstaande, mag u onbeduidende uittreksels van deze inhoud downloaden met de bedoeling om ze te bekijken, op voorwaarde dat er niet meer dan één kopie van deze informatie gemaakt wordt.

Een ander dan het toegestane gebruik mag enkel genomen worden met onze voorafgaande goedkeuring.

Koppelingen naar en van andere Websites

U mag een koppeling naar onze startpagina maken op voorwaarde dat u dat doet op een eerlijke en wettelijke manier en niet op een manier waardoor onze reputatie beschadigd kan worden of waardoor een bepaalde associatie, goedkeuring of aanbeveling van ons gesuggereerd wordt.

U mag onze Website niet overnemen en u mag geen koppeling maken naar een onderdeel van onze Website, met uitzondering van de startpagina, tenzij we u de schriftelijke toestemming geven (die we te allen tijde weer kunnen intrekken).

Indien onze Website koppelingen bevat naar andere websites aangeboden door derde partijen, worden deze koppelingen enkel voor uw informatie gegeven en betekenen ze geen aanbeveling van ons met betrekking tot deze sites. We hebben geen controle over de inhoud van deze sites, en aanvaarden er geen verantwoordelijkheid voor, of enig verlies of schade die kan ontstaan ingevolge uw gebruik ervan

ONZE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN EN BEPERKINGEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID

U beschikt over bepaalde rechten in het kader van de wet. Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om deze rechten te beïnvloeden. Voor meer informatie over uw statutaire rechten, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke advieskantoor voor advies aan burgers of kantoor voor handelsvoorwaarden.

U beschikt over bepaalde rechten in het kader van de wet. Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om deze rechten te beïnvloeden. Voor meer informatie over uw statutaire rechten, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke advieskantoor voor advies aan burgers of kantoor voor handelsvoorwaarden.

We zijn niet verantwoordelijk voor verliezen en schade die u kunt lijden, die:

 • niet veroorzaakt zijn door onze schending van deze Voorwaarden;
 • een neveneffect zijn van het hoofdverlies of de hoofdschade en die redelijkerwijs niet te voorzien waren door u en door ons, toen u de Website begon te gebruiken (bijvoorbeeld een verlies van winst of verlies van opportuniteit);
 • een resultaat van het niet aanbieden van de Website;
 • een resultaat van het feit dat uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt worden door iemand anders of van een ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens (tenzij dit het gevolg is van onze nalatigheid);
 • veroorzaakt door een verdeelde denial-of-service-aanval, virus of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, programma's, gegevens of ander materiaal kan beïnvloeden, ten gevolge van uw gebruik van de Website (inclusief wanneer u inhoud van de Website of een website die hiermee verbonden is, downloadt).

Als u een zakelijke gebruiker bent, zijn we niet aansprakelijk voor het verlies van winsten, verkopen, bedrijfsactiviteiten of inkomsten, zakelijke onderbrekingen, het verlies van verwachte besparingen; of verlies van een zakelijke opportuniteit, goodwill of reputatie.

We sluiten aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of die van onze werknemers of agenten of vanwege fraude niet uit.

ALGEMEEN

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina aan te passen en we zullen u tijdig inlichten over belangrijke wijzigingen. Door deze Website te blijven gebruiken, aanvaardt u de versie van de Voorwaarden die op het ogenblik van uw gebruik van toepassing zijn. We raden aan om deze pagina van tijd tot tijd te controleren op updates.

Als een deel van deze Voorwaarden niet is toegestaan of niet geldig bevonden wordt door een rechtbank of regulator, blijven de andere voorzieningen van toepassing.

Deze voorwaarden zijn niet bestemd om iemand anders dan u en ons rechten te geven.

We zullen ons best doen om alle geschillen in het kader van deze voorwaarden op te lossen. Als u een gerechtelijke procedure tegen ons wilt instellen, dient u dit te doen binnen het Verenigd Koninkrijk. De wetten van Engeland en Wales zijn van toepassing.

Deze Voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans en in het Nederlands.

Deze Voorwaarden werden laatst bijgewerkt op 1 mei 2014.

close

Het lijkt erop dat u in een ander land bent Website veranderen?

Negeren