Menu

Privacybeleid

Algemeen

Mayborn (UK) Limited spant zich in om uw privacy te respecteren als u persoonsgegevens aan ons doorgeeft (ook via http://www.tommeetippee.be/ of per post, e-mail of telefoon). Wij zijn in Engeland geregistreerd als houder van persoonsgegevens en ons registratienummer van houder van persoonsgegevens bij de Engelse Information Commissioner is Z5669033. Onze externe verdeler (Development Sprl, Rue de l’Atelier 12, 1480 Tubize) kan ook persoonsgegevens die u met hen deelt via de Contact-functie van onze website verzamelen. Ons marketingagentschap (CGO&CO, een vennootschap opgericht in Frankrijk, met maatschappelijke zetel te 22 rue Racine 44000 Nantes) kan ook persoonsgegevens die u met hen deelt via onze Facebook-pagina verzamelen.

Dit Privacybeleid beschrijft hoe we de persoonsgegevens die u via uw gebruik van deze website aan ons wenst te geven, zullen gebruiken. Tenzij we u anderszins meedelen, is dit ook van toepassing op persoonsgegevens die u aan ons wenst te geven als u gebruik maakt van onze andere diensten.

Door van onze diensten gebruik te maken, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens die u ons bezorgt over uzelf en uw kinderen gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid. U moet geen persoonsgegevens geven om toegang te kunnen krijgen tot de website, maar als u bepaalde informatie niet levert, zult u geen toegang kunnen krijgen tot bepaalde gebieden en faciliteiten.

Als u contact met ons opneemt (via onze Facebook-pagina, per e-mail, via het “Contact”-formulier op de website of anderszins), kunt u ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens aan ons te bezorgen en die informatie kan zaken bevatten als informatie over uw zwangerschap, fysieke conditie of gezondheid. Door ons dergelijke informatie te bieden, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat we die kunnen gebruiken zoals beschreven in het Privacybeleid. De verwerking van persoonsgegevens in verband met uw gezondheid is toegestaan door uw uitdrukkelijke instemming en op basis van de bepalingen van de wet van 8 december 1992 inzake de verwerking van persoonsgegevens. U bent op de hoogte van het feit dat u er uitdrukkelijk mee instemt dat uw persoonsgegevens, inclusief gegevens over uw gezondheid, niet verwerkt zullen worden onder de verantwoordelijkheid van een gezondheidszorgprofessional.

De redenen van het verwerken van uw persoonsgegevens en gegevens over uw gezondheid worden beschreven in de paragraaf “Hoe we informatie die we over u verzamelen gebruiken”.

De lijst van categorieën van personen die toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens in verband met uw gezondheid is beschikbaar onder “Wie uw informatie kan ontvangen en hoe we uw informatie kunnen delen”.

We verzoeken u om geen gevoelige informatie aan ons te bezorgen, zoals persoonsgegevens betreffende raciale of etnische afkomst, politieke opinies, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen of een lidmaatschap van een vakvereniging of gegevens over uw seksleven.


Informatie die we over u verzamelen

We verzamelen en bewaren persoonsgegevens die u indient wanneer u gebruik maakt van deze website of die u ons anderszins bezorgt. Het soort en het niveau van gevraagde informatie hangt af van de diensten die u gebruikt (bijvoorbeeld of u gewoon op de website surft of een vraag indient via “Contact”).


Hoe we de informatie die we over u verzamelen, gebruiken

Persoonsgegevens die via deze website of anderszins verzameld zijn, zullen enkel gebruikt of vrijgegeven worden voor de volgende doeleinden:

 • om u klantenondersteuning en advies te bieden;
 • om u klantenservice te bieden en om klachten die u zou kunnen hebben, te behandelen;
 • om wedstrijden te beheren;
 • om illegale activiteiten of activiteiten die onze computersystemen of netwerken bedreigen, te voorkomen en om iedere vermoedelijke schending van de Gebruiksvoorwaarden van de Website te onderzoeken;
 • om ons te helpen uw behoeften en interesses te begrijpen en in te zien hoe we deze Website en onze producten en diensten kunnen verbeteren;
 • om onze verplichtingen die ontstaan uit overeenkomsten tussen u en ons na te leven en om iedere bestelling die u bij ons doet, te beheren;
 • om het gebruik van de Website te analyseren, zodat de inhoud van de Website gepresenteerd wordt op de meest doeltreffende manier voor u en voor uw computer of andere toegangsapparatuur;
 • om uw e-mails en andere communicatie met u te controleren en registreren en om de aard en de doelen van de communicatie te behandelen. Telefoongesprekken kunnen opgenomen worden voor opleidings- en controledoelstellingen en om ons te helpen u de best mogelijke service te bieden. We zullen u inlichten wanneer we telefoongesprekken opnemen;
 • om u de informatie te sturen over onze producten en diensten (tenzij u gevraagd hebt om dat niet te doen) of, indien u ervoor kiest om promotiemateriaal en/of nieuwsbrieven van ons te ontvangen, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u de informatie die u wenste te ontvangen per e-mail of per post toe te sturen;
 • om betalingen of terugbetalingen te verwerken, om te beschermen tegen mogelijke frauduleuze transacties of om deze te identificeren, en om onze bedrijfsactiviteiten anderszins zoals noodzakelijk te beheren;
 • zoals toegestaan of vereist door de autoriteiten of anderszins vereist bij dagvaarding, ter garantie, voor een gerechtelijk bevel of een andere juridische procedure, om te verdedigen tegen juridische vorderingen, om onze Algemene Voorwaarden of andere overeenkomsten of beleidslijnen te verdedigen of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetten en/of regelgevingen.

We kunnen de informatie die u bezorgt over uw kinderen gebruiken om ons te helpen uw behoeften en interesses te begrijpen (en die van uw kinderen als ze opgroeien) en om onze diensten en communicaties beter op u af te stemmen. We kunnen de informatie die u ons bezorgt over het geslacht of de geboortedatum van uw baby bijvoorbeeld gebruiken om informatie te sturen over goederen en diensten die aangepast zijn voor het geslacht of de leeftijd naargelang uw kind opgroeit.


Direct Marketing: Uw instemming en hoe u kunt afmelden

Zoals hierboven weergegeven, kunnen we u informatie sturen over onze producten en diensten, promotiemateriaal en/of nieuwsbrieven, per e-mail en per post. U stemt er hierbij uitdrukkelijk mee in.

U kunt er te allen tijde kosteloos voor kiezen om geen marketinginformatie van ons te ontvangen, door ofwel:

 • gebruik te maken van de afmeldfaciliteit in een e-mail of andere elektronische communicatie van ons;
 • een e-mail te sturen naar: webteam@mayborngroup.com of
 • door te schrijven naar de Web Developer, Mayborn (UK) Limited, Mayborn House, Balliol Business Park, Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, Engeland.

We zullen u zo snel als praktisch haalbaar is nadat u afmeldde uit onze marketinglijsten schrappen.

Wie kan uw informatie ontvangen en hoe kunnen we uw informatie delen

Inhoud van uw persoonsgegevens: Customer Services, de afdeling Finance, Legal Department en Senior Management.

Externe bedrijven: We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze distributeur en bepaalde dienstverleners die diensten voor ons leveren of die administratieve of marketingactiviteiten uitvoeren namens ons, of die onze Facebook-pagina en pagina's op andere sociale media ontwikkelen, hosten of onderhouden. Deze dienstverleners kunnen toegang geboden worden tot alle of de persoonsgegevens die u bezorgt of die we verzamelen, ook in verband met het stadium van uw zwangerschap, of andere informatie over de gezondheid of toestand van een persoon. Deze dienstverleners worden beperkt in het gebruik van de persoonsgegevens die u bezorgt, ze mogen die enkel gebruiken waar redelijkerwijs noodzakelijk om hun diensten voor ons uit te voeren. We kunnen dienstverleners ook gebruiken om ons te helpen bij het samenvoegen en anonimiseren van deze informatie, zodat er geen informatie meer aanwezig is aan de hand waarvan een persoon geïdentificeerd kan worden.

Bedrijfsoverdracht: Als een deel of het geheel van de vennootschap Mayborn (UK) Limited wordt gekocht, verkocht, of anderszins wordt overgedragen, kan de informatie die u bezorgt of die we verzamelen, overgedragen worden als onderdeel van de aankoop, verkoop of overdracht.

Het overdragen naar of delen met andere bedrijven binnen de Mayborn Group: persoonsgegevens, inclusief gevoelige persoonsgegevens, zoals informatie over de gezondheid van u of uw baby (zoals het stadium van de zwangerschap) kan ook gedeeld of overgedragen worden naar andere bedrijven van de UK Mayborn-groep (elk een “Mayborn-bedrijf”) waar we deel van uitmaken. Deze Mayborn-bedrijven kunnen dergelijke persoonsgegevens gebruiken voor dezelfde doeleinden waarvoor wij de toestemming hebben om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken, in overeenstemming met dit Privacybeleid of andere instemmingen die u gegeven hebt, en iedere verwijzing in dit Privacybeleid naar “ons”, “we” of “onze” wordt geacht een verwijzing te omvatten naar het betreffende Mayborn-bedrijf of -bedrijven (naargelang het geval).

Waar we uw persoonsgegevens bewaren

We willen dat u zich op uw gemak voelt wanneer u deze website gebruikt en anderszins met ons omgaat. We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid behandeld worden. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonsgegevens die via onze site worden doorgegeven, niet garanderen.

Toegang tot, of updates van persoonsgegevens

U kunt ons vragen om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om deze informatie bij te werken, te corrigeren, recht te zetten of om u een kopie te bezorgen van de persoonsgegevens die we over u bezitten. Voor ieder verzoek om een kopie van uw persoonsgegevens kan een kost van € 10 aangerekend worden om tegemoet te komen aan de kosten om deze aan u te bezorgen. U kunt een verzoek indienen door te schrijven naar de Web Developer, Mayborn (UK) Limited, Mayborn House, Balliol Business Park, Newcastle upon Tyne, NE12 8EW.

Verklaring van afstand gebruiker

Deze website is bedoeld voor Belgische ingezetenen tenzij anderszins weergegeven.

Algemeen

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en we zullen u tijdig alle belangrijke wijzigingen doorgeven. Door deze website te blijven gebruiken, aanvaardt u de versie van het Privacybeleid die op het ogenblik van uw gebruik van toepassing is. We raden u aan om deze pagina van tijd tot tijd te controleren op aanpassingen.

Cookie-beleid

Het Cookie-beleid maakt deel uit van dit Privacybeleid.
Deze Algemene Voorwaarden werden het laatst bijgewerkt op 1 mei 2014.

close

Het lijkt erop dat u in een ander land bent Website veranderen?

Negeren